စက်မောင်း(Operator)များ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်။

on
Categories: Uncategorized @mm

BUDOZAR ညီအစ်ကိုများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

‘စက်မောင်း (Operator) များဆောင်ရန်’

(၁) လုပ်ငန်းခွင်မဝင်ခင် စက်နွေးအောင် နှိုးထားဖို့လိုပါတယ်
(၂) ဆီ၊ရေ၊ လေ၊ ဝိုင် ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးပါ။
(၃) စက်ကြီးများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ် (Manitenance Procedure) အတိုင်း အချိန်မှန်ဆောင်ရွက်ပါ။
(၄) အချိန်မှန် လဲလှယ်ရမည့် အစိတ်အပိုင်းများ (Oil/Fuel/Air Filter) များအားပုံမှန်လဲလှယ်ပေးပါ။

‘စက်မောင်း (Operator) များရှောင်ရန်’

(၁) သတ်မှတ် ဝန်၊ အချိန်အတိုင်းထက်ပိုလွန်ပြီး စက်များကိုခိုင်းစေခြင်း
(၂) Safety ဝတ်စုံဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်မဝင်ခြင်း
(၃) လုပ်ငန်းခွင့် အချိတ်အဆက်မရှိခြင်း
(၄) အရည်အသွေးမပြည့်ဝသည့် စက်အစိတ်အပိုင်းများ၊ အပိုပစ္စည်းများအသုံးမပြုခြင်း
လုပ်ငန်းခွင်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ အထောက်အကူပြုမယ်လို့ BUDOZAR မှ မျှော်လင့်ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။

? https://www.budozar.com
☎ +95(9) 96 BUDOZAR / +95(9) 962836927