အဓိကအသုံးပြုနေကြတဲ့လယ်ထွန်စက်အမျိုးအစားများ

on
Categories: Blogs

ခေတ်မီလယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်မှာ လယ်ထွန်စက်တွေကိုအသုံးပြုမှုက အခြေအနေတွေကိုလိုက်ပြီး ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ လယ်ထွန်စက်တွေကို (၁) အထွေထွေလုပ်ငန်းသုံးလယ်ထွန်စက်များ (၂) ဘက်စုံသုံးလယ်ထွန်စက်များ (၃) အထူးလုပ်ငန်းသုံးလယ်ထွန်စက်များ ဆိုပြီး (၃) မျိုးခွဲခြားကြည့်လို့ရပါတယ်။

(၁) အထွေထွေလုပ်ငန်းသုံးလယ်ထွန်စက်
အထွေထွေလုပ်ငန်းသုံးလယ်ထွန်စက်တွေက ကြီးမားတဲ့ဘီးတွေ/ Track တွေပါရှိပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားကြပါတယ်။

(၂) ဘက်စုံသုံးလယ်ထွန်စက်
ဘက်စုံသုံးလယ်ထွန်စက် တွေကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်အမျိုးအသားအားလုံးနီးပါးမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။

(၃) အထူးလုပ်ငန်းသုံးလယ်ထွန်စက်
အထူးလုပ်ငန်းသုံးလယ်ထွန်စက်တွေကတော့ အထူးသတ်မှတ်လုပ်ကိုင်ရမယ့်လုပ်ငန်းခွင်မျိုးမှာ အသုံးပြုနိုင်အောင် အထူးမွမ်းမံပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့စက်ယန္တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။