ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

BUDOZAR.com ကုမ္ပဏီ ကို စက်ယန္တရား များ နှင့် သက်ဆိုင် သော အွန်လိုင်း ဈေးကွက် အဖြစ်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် (၂၀၁၇) ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည် ။

အွန်လိုင်း ဈေးကွက် တွင် အကြီးစား စက်ယန္တရားမှ အစပြူ၍ စက်ပစ္စည်း အမျိုး မျိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၊ စက် အပိုပစ္စည်းများအား ရောင်းချခြင်း ၊ ဝယ်ယူခြင်း ၊ ငှားရမ်း ခြင်း နှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည် ။

ဖောက်သည်များ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုကို အပြည့်အဝပေးစွမ်း နိုင်ဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ရပ်တည်နိုင်သည့် အွန်လိုင်း ဈေးကွက် တစ်ခု အဖြစ် ကနေ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း တက်လှမ်း နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ထားရှိပါသည်။

BUDOZAR.com မှ ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ အနေဖြင့်
၁)စက်ယန္တရား နှင့် စက်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း ၊ဝယ်ယူခြင်း
၂)စက်ယန္တရား နှင့် စက်ပစ္စည်းများ ငှားရမ်းခြင်း
၃)စက်ယန္တရား နှင့် စက်ပစ္စည်းများ လဲလှယ်ခြင်း
၄)စက်ယန္တရားများအားပြင်ဆင်ခြင်း
၅)အသုံးပြုပြီး စက်ယန္တရားများအား စစ်ဆေးပေးခြင်း နှင့်
၆)နည်းပညာ သတင်း အချက်အလက်များမျှဝေပေး ခြင်း
အစရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည် ။